Se alla
Allan Widman försvar

Liberalerna anmäler miljöminister Per Bolund till konstitutionsutskottet

Torsdag 18 februari 2021

Per Bolunds uttalande kring Blykalla AB:s, Unipers och Kungliga Tekniska Högskolans ansökan om medfinansiering för utveckling av fjärde generationen kärnkraft hos Energimyndigheten bör granskas av konstitutionsutskottet. Det menar Liberalernas Allan Widman.

Ansökan som blev känd tidigare i veckan gäller mycket små, modulära anläggningar som de sökande menar kan ha stor betydelse för elförsörjningen redan under nästa decennium. Energimyndigheten har nu att ta ställning till ansökan.

Men redan samma dag som ansökan till Energimyndigheten blev känd gick miljöminister Per Bolund ut och kommenterade den i medier. Bolund uttalade enligt TT bland annat att han ”tror inte alls på det här”. Bolund sade också att det ”är ju inte någon teknik som skulle lösa några problem i närtid. Det finns ju inga företagare som blir glada av att höra att det skulle finnas el någon gång på 2030-talet”.

Det bör granskas av KU om miljöministerns uttalande är ministerstyre, menar riksdagsledamoten Allan Widman (L).

De uttalanden som miljöministern gör är ett så starkt avståndstagande från den idé som ligger bakom bolagens och KTH:s ansökan att misstanke uppstår om att statsrådet vill påverka Energimyndighetens ställningstagande. Jag menar att konstitutionsutskottet bör granska huruvida statsrådet inkräktat på det grundlagsfästa oberoende som tillkommer statliga myndigheter i deras myndighetsutövning, säger Allan Widman.

Om någon av Riksdagens ledamöter anser att en minister gått in och påverkat ett ärende som en myndighet egentligen ska bestämma har denne rätt att anmäla ministrarna i regeringen till KU. Utskottet undersöker sedan om de ministrar som anmälts har gjort fel eller inte.