Se alla

Liberalerna kallar Morgan Johansson till justitieutskottet

Torsdag 31 mars 2022

I dag lägger Jämställdhetsmyndigheten fram en rapport till regeringen om villkoren för de kvinnor och barn som flytt undan en våldsam man och nu lever under en ständig hotbild. Problemet är väl känt och rapporten bekräftar den mycket allvarliga situation som dessa brottsoffer tvingas leva under.

Författarna till rapporten djupintervjuar 86 kvinnor och rapporten ger en bred bild. En av de frågor som kvinnorna tar upp är kontaktförbud. De pekar på den stora betydelsen av elektronisk fotboja och att det geografiska området för kontaktförbud borde vara större.

Utsatta kvinnor och barn måste få stöd och skydd när de tvingas leva gömda från sina våldsutövare. Dagens rapport från Jämställdhetsmyndigheten understryker än en gång hur angeläget det är att snabbt få fram lagändringar som ger det nödvändiga skyddet åt hotade kvinnor och andra som utsätts för våld och kränkningar i nära relationer, säger Juno Blom, barnrättspolitisk talesperson för Liberalerna.

Riksdagen har tillkännagett att kontaktförbud behöver kunna meddelas vid fler situationer än i dag, och att elektronisk övervakning med fotboja ska användas oftare, särskilt vid våld i nära relationer. Riksdagen har likaså begärt lagförslag på hur särskilt utvidgat kontaktförbud ska användas oftare,  och hur det geografiska området för denna typ av kontaktförbud tydligare än i dag ska kunna omfatta ett större område, såsom en kommun.

Ännu har dock inget hänt.

Jag har därför kallat det ansvariga statsrådet Morgan Johansson till justitieutskottet för att få en redogörelse över vad regeringen planerar för åtgärder och när de av riksdagen begärda lagförslagen kommer att tas fram, säger Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson för Liberalerna.