Se alla

Liberalerna inför Sverigekursen för bättre integration

Tisdag 12 december 2023

Liberalerna inför en ny obligatorisk kurs i samhällskunskap för nya svenskar som avslutas med ett prov. Det spelar ingen roll om man firar jul, chanukka eller eid. Men att man lär sig om svenska grundläggande regler och principer i vårt samhälle är avgörande för att vi ska kunna bryta utanförskapet och klara integrationen.  Det ska vara tydligt vilka lagar och regler som gäller i Sverige. 

Den förra regeringens passivitet och kravlöshet har gjort att Sverige har misslyckats med integrationen. Resultatet är högre arbetslöshet och lägre skolresultat för utrikes födda. Det visar inte minst kunskapskollapsen i årets PISA-mätning, med stora skillnader i matematikkunskaper och läskunskaper mellan barn som har föräldrar som är födda i Sverige, och barn som har utländsk bakgrund.

Dessutom har Sverige på kort tid fått se flera exempel på krafter som försöker sprida antidemokratiska och extremistiska värderingar. Det handlar till exempel om desinformationkampanjen mot socialtjänsten.

Det krävs ett batteri av åtgärder för att vända utvecklingen. Liberalernas strategi för att bryta utanförskapet vilar på tre ben – jobb, svenska språket och att man ska bli en del av samhället.

På Liberalernas initiativ kommer regeringen att införa en ny obligatorisk kurs i samhällskunskap som avslutas med ett prov. Det handlar om att vara tydlig med hur det fungerar i Sverige om man kommer hit och får uppehållstillstånd. “Kursen ska bland annat lära ut samhällskunskap, yttrandefrihet, jämställdhet, religionsfrihet, barns rättigheter och rättsstatens principer”, säger integrations- och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson.

 

Den nya Sverigekursen ska vara samma för alla som går den oavsett var i landet man bor – med en nationell kursplan och ordentlig statlig tillsyn.

Det är viktigt att samhället ställer krav på personer som är arbetsföra och får bidrag. Det gäller för alla oavsett var man kommer ifrån. Om man är ny i Sverige ska man gå Sverigekursen och bidragen ska vara villkorade mot att man kommer på lektionerna. Kursen ska avslutas med ett prov.