Se alla

Liberalerna fortsätter renoveringen av friskolesystemet

Fredag 3 november 2023

Skolminister Lotta Edholm har tidigare presenterat att regeringen satt igång en helrenovering av friskolesektorn. Nu kommer nästa viktiga pusselbit: utformningen av skolans finansiering.

Dagens finansieringssystem innehåller flera brister som behöver rättas till.

Kommunerna har idag ett betydligt större ansvar än friskolorna har. Det så kallade utbudsansvaret innebär att kommunen är skyldig att erbjuda alla elever en skolplacering nära hemmet. Det är ett ansvar som friskolorna inte har och de kan som regel välja den mest kostnadseffektiva storleken på sin verksamhet.Den kommunala skolan har inte det valet, utan behöver hantera en mer eller mindre rörlig demografi och ta ansvar för att alla elever får en plats. När friskolor går i konkurs eller blir av med tillståndet behöver kommunen städa upp, och det kostar. Det är inte rimligt att friskolorna blir ersatta för ett ansvar de inte har. 

Dagens finansieringssystem har också en osund och kostnadsdrivande struktur. I de fall en kommun tappar elever till följd av en friskoleetablering så ökar ofta kommunens utbildningskostnader, eftersom de inte fullt ut kan anpassa sina utgifter när eleverna slutar.  Eftersom kommunen inte fullt ut direkt kan anpassa sina kostnader när elever slutar så leder det ofta till att den kommunala skolan har svårt att få ihop ekonomin. I många fall innebär det att kommunerna behöver öka sina resurser till skolan, vilket i sin tur får den märkliga följden att de även måste kompensera friskolorna. Trots att deras kostnader inte har ökat. Detta eftersom lagstiftningen säger att bidragen ska baseras på samma grunder som vid resursfördelning till de kommunala skolorna. Det leder till ökade kostnader i kommunerna trots att antalet folkbokförda elever i kommunen inte har förändrats.

Nu gör vi en helrenovering av skolans finansieringssystem och separerar finansieringen mellan kommunala och enskilda huvudmän samt differentierar ersättningen, så att vi kan säkerställa att friskolor bara får betalt utifrån det ansvar de faktiskt har.