Se alla

Beredskapspolisen ska kunna användas i fredstid

Tisdag 16 januari 2018

Den nya beredskapspolisen som ska inrättas ska även kunna användas i fredstid vid större påfrestningar. Det föreslår Liberalerna idag vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Sverige har för få poliser. Det leder till att tryggheten, rättvisan och friheten försämras och tilltron till rättsstaten minskar. Det krävs omfattande satsningar för att utöka antalet poliser och göra yrket mer attraktivt. Men Polisen bör även stärkas genom att beredskapspolisen som ska inrättas även ska kunna användas i fredstid.

Försvarsberedningen föreslår i enighet att den svenska beredskapspolisen ska återinrättas. Den föreslås uppgå till 3 000 personer. Försvarsberedningen föreslår emellertid att denna resurs enbart ska kunna användas vid höjd beredskap eller i krig.

Den beredskapspolis som avvecklades 2012 kunde inkallas även i fredstid. Den kallades in vid ökade terrorhot under Kuwaitkriget och i samband med stormen Gudrun. Exempelvis vid skogsbranden i Västmanland 2014 eller under migrationskrisens akuta skede 2015 hade beredskapspolisen kunnat vara en viktig resurs.

Liberalerna föreslår idag att beredskapspolisen även ska kunna användas i fredstid. Det är viktigt både för att bistå Polisen i fredstid och för att upprätthålla beredskapspolisens förmåga i händelse av höjd beredskap eller krig.

LIBERALERNAS PROGRAM FÖR UTVECKLING AV POLISEN

  • Antalet poliser ska öka till 25 000 (från dagens ca 19 700) senast 2025.
  • Polislönerna höjs med i genomsnitt 4 000 kr/mån fr o m i år
  • Högre polischefer ska ha polisiär bakgrund.
  • Ett gemensamt karriärsystem inom polisen med stärkt vidareutbildning och kompetensutveckling.
  • Nej till regeringens förslag om akademisering av polisutbildningen.
  • Statsbidrag till kommuner för att anställa minst 2 000 trygghetsvakter (ordningsvakter) i väntan på fler poliser.
  • Beredskapspolisen återinrättas med befogenhet att användas även i fredstid.
  • Skapa ett europeiskt FBI inom EU, med befogenheter mot gränsöverskridande grov brottslighet.