Se alla

Debattartikel: Fel att ge amnesti till en viss grupp

Torsdag 14 december 2017

Debattartikel i Svenska Dagbladet, 14 dec 2017

Liberalerna säger nej till regeringens förslag om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Vi vill värna asylrätten när regeringen vill ge uppehållstillstånd till vuxna utan asylskäl. Vi vill värna en förutsägbar, långsiktig och rättssäker asylpolitik när regeringen för en ambivalent politik som kan leda till att fler riskerar sitt liv på vägen hit för att här mötas av avslag. Orimliga krav kommer att ställas på lärare och rektorer som ofrånkomligen involveras i asylprocessen. Och dessutom urholkas Sveriges trovärdighet när det gäller att bygga en gemensam EU-politik på asylområdet.

Miljontals människor är på flykt i världen. För oss liberaler är det självklart att fokusera på dem som behöver skydd. Sverige och EU måste därför ta emot fler kvotflyktingar och ge fler utsatta flyktinggrupper, inte minst kvinnor och barn, chans till ett liv i frihet. EU behöver en stärkt gemensam asylpolitik men regeringens nya särregler går helt emot det som nu förhandlas på EU-nivå vilket urholkar Sveriges trovärdighet i förhandlingarna.

Regeringens förslag frångår asylrätten, är orättvist, krångligt och kortsiktigt. Vuxna utan skyddsskäl ska få stanna för att studera. I praktiken innebär det en amnesti för en viss grupp eftersom asylprövningen sätts åt sidan. Därtill tvingas lärare och rektorer in i asylprocessen då de ansvarar för kontroll av närvaro.

Det är orättvist att den som talat sanning om sin ålder och medverkat i asylprocessen behandlas sämre än den som uppgett oriktig ålder eller gått under jorden. Förslaget bygger på nuvarande regler om uppehållstillstånd för studier som är extremt krångligt. Handläggningstider, som måste kortas, förlängs istället vilket drabbar de med skyddsskäl, som kanske väntar på att återförenas med sin familj.

Regeringen föreslår en kortsiktig politik som endast till ytan ser ut att vara human. För många kommer det i praktiken handla om uppskjutna avvisningar men med än större risk att fler går under jorden med växande parallellsamhällen som följd. Regeringen hade kunnat föreslå insatser för att tackla de långa handläggningstiderna, ge möjlighet till uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter eller bättre möjligheter till familjeåterförening.

Liberalerna står därför fast vid asylrätten och en human och realistisk migrationspolitisk som ligger i linje med resten av EU. Och vi fokuserar på de människor som har skyddsskäl.

  • Individens skyddsskäl ska vara det centrala i asylprocessen. Samtidigt måste ventiler finnas som gör det möjligt att pröva om en person utan asylskäl ändå ska få stanna. I EU-förhandlingarna ska Sverige driva på för att varje medlemsstat ska få ha humanitära klausuler. Vi har kritiserat att regeringen försämrat möjligheterna att få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter.
  • Barn ska behandlas som barn och åldersbedömningarna är centrala. Det måste vara möjligt att i särskilda fall få göra medicinska åldersbedömningar även för den som fått avslag och som tidigare inte fått göra sådan undersökning. Metoder som används ska vara evidensbaserade.
  • Samhällets stöd till unga asylsökande måste stärkas för att hantera psykisk ohälsa. Systemet med gode män ska förbättras. En god man ska kunna vara kvar som en kontaktperson även efter att den unge fyllt 18 år. Vid omplacering av den unge ska Migrationsverket och kommuner finna lösningar som underlättar för den unge.
  • En utredning behövs om Migrationsverkets säkerhetsbedömningar och hur de förhåller sig till andra länders och internationella organisationers bedömningar samt hur Migrationsverket beaktar Migrationsdomstolarnas praxis. Höga krav måste ställas på ombud och gode män.

Asyl handlar om svåra beslut då det rör människor. Varje avslag är en svår situation att hantera för den enskilde. Men också för alla dem som är djupt engagerade i dessa unga människors situation och som gör stora insatser som gode män eller i föreningslivet. Vi liberaler måste alltid stå fast vid ett humant, rättssäkert och förutsägbart system som utgår från asylrätten och individens skyddsskäl.

Jan Björklund, partiledare
Fredrik Malm, riksdagsledamot, migrationspolitisk talesperson
Cecilia Wikström, Europaparlamentariker