Se alla

Låt sjuksköterskor vara sjuksköterskor – 12 000 fler vårdbiträden i svensk sjukvård

Söndag 2 september 2018

Vårdbiträdena behöver komma tillbaka i vården. Liberalerna föreslår därför idag en statlig satsning som fullt utbyggt ger 12 000 nya vårdbiträden i hälso- och sjukvården. Staten skjuter i satsningen till 8 miljarder kronor under mandatperioden mot att landsting och regioner bidrar med en lika stor medfinansiering. 12 000 nya vårdbiträden ger uppskattningsvis ett nytt vårdbiträde per tio sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. 

  • Låt sjuksköterskor få vara sjuksköterskor och läkare få vara läkare. Sjuksköterskor och läkare ägnar idag orimligt mycket tid åt andra uppgifter än det som de är utbildade till.
    Samtidigt som antalet läkare och sjuksköterskor har ökat så har antalet undersköterskor
    minskat i den landstingsdrivna vården, och vårdbiträdena nästan helt försvunnit. Det är slöseri med människor och resurser att inte låta människor göra det de är utbildade till. Vårdbiträden, som saknar eller bara har en kort formell vårdutbildning, kan göra oerhört viktiga insatser inom den vårdnära servicen med enklare arbetsuppgifter.
  • Höj sjuksköterskors och undersköterskors status. Att renodla yrkesrollerna inom vård och omsorg och att använda rätt kompetens på rätt plats är ett sätt att höja sjuksköterskornas och undersköterskornas yrkesstatus. Undersköterskornas särskilda kompetens och utbildning bör förtydligas genom att införa en undersköterskeexamen. Yrkesidentiteten är viktig och en examen är en kvalitetsstämpel på utbildningen.
  • Viktiga arbetsuppgifter för vårdbiträden. Bland lämpliga arbetsuppgifter för vårdbiträden märks t ex bära matbrickor, bädda sängar, städa toaletter, hämta patienter i väntrummet, gå med labbrapporter mellan läkare o labb, flytta patienter mellan avdelningar, fylla på förråd, hämta material från förråd…

Läs hela rapporten här