Se alla

Lär känna Louise Eklund. Ny ledamot i näringsutskottet.

Torsdag 6 oktober 2022

För kommande mandatperiod har ett antal nya riksdagsledamöter blivit invalda för Liberalerna. Vi har ställt ett antal frågor till de nya ledamöterna. Först ut är Louise Eklund. Hon bor i Malmö och kommer sitta i näringsutskottet för Liberalerna.

Vem är du? Berätta lite om din bakgrund?
Uppvuxen på skånska sydkusten men bor nu i Malmö. Studerat och jobbat utomlands. Doktor i historia med examen från Oxford University. Stolt över att representera ett parti som i mer än hundra år slagits för liberala idéer om frihet, jämställdhet och utbildning.

Hur ska vi göra för att Sverige ska bli möjligheternas land?
Se till att politiken levererar på de områden där behoven är som störst. Det gäller skolan, tryggheten, den svenska infrastrukturen och klimatet.

Vilken är den största politiska utmaningen som Sverige står inför?
Utöver ovan nämnda områden behöver vi få ett elsystem som fungerar. Vi behöver bygga ut den fossilfria energiproduktionen i Sverige – rejält. Detta är helt avgörande för att vi ska få ned priserna och nå klimatmålen i Parisavtalet. Kriget i Ukraina har även visat hur säkerhetspolitiskt viktigt det är med en stabil energiproduktion.

Vilka yrken har du provat på?
Som alla skåningar med självaktning har jag naturligtvis lukat betor. Utöver det har jag huvudsakligen nött skrivbordsstolar, företrädesvis i akademiska miljöer.

Följ Louise på Facebook genom att klicka här.

Följ Louise på Instagram genom att klicka här.

Följ Louise på Twitter genom att klicka här.