Se alla

L satsar 1 miljard till bättre samhällsvård för barn och unga

Torsdag 25 augusti 2022

Gängbrottsligheten kan inte stoppas utan att nyrekryteringen bryts. Barn är springpojkar för droger och vapen, eller begår rån eller grov misshandel. Dessa barn och unga måste omhändertas, för sin egen skull och för sin omgivning, så att de kommer ifrån de kriminella gängens klor. Problemet är att det inte går. Det finns inga platser att sätta dem på. Liberalerna satsar nu 1 miljard till bättre samhällsvård för barn och unga. Det skriver Liberalernas partiledare Johan Pehrson och Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholms stad på SvD debatt. 

Sedan våren och sommaren råder akut platsbrist på Statens institutionsstyrelse, SiS, som är den myndighet som ansvarar för inlåst behandling av de unga som har de allra svåraste problemen. Nödvändiga beslut om att rädda en ung människa genom samhällsvård blir rena pappersprodukter, eftersom det ändå inte finns något inlåst ställe där ungdomarna kan placeras.

De ytterst allvarliga problem som finns vid SiS särskilda ungdomshem har varit kända i många år. Regeringens svek mot dessa barn och unga är helt oacceptabelt.

Liberalerna öronmärker därför 1 miljard kronor för att bygga ut antalet platser i SiS samhällsvård, och för att höja kvaliteten på de slutna ungdomshemmen för kriminella unga.

För att ge kommunerna möjlighet ta beslut att placera barn på institution när så krävs, och samtidigt se till att ungdomarna får en bättre situation under placeringstiden, föreslår Liberalerna följande åtgärder.

  1. Bygg ut SiS-hemmen och utveckla kvaliteten. Idag finns det 21 särskilda ungdomshem med 730 platser i Sverige. Vi vill utvidga antalet platser till 1 000. En del av dessa ska vara högsäkerhetsplaceringar för att förhindra rymningar och fritagningar av grovt kriminella. Fler platser behövs också för att kunna splittra gäng eller flytta personer när konflikter uppstår.
  2. Alla barn har rätt att kunna klara skolan. Skolfam är en metod som visar enastående resultat för familjehemsplacerade grundskolebarn. Den innebär att varje barn kartläggs av ett team som består av specialpedagog och psykolog. Den modellen bör utökas till att även omfatta barn på institution. Skolgången ska komma igång senast en vecka efter placeringsstart och socialtjänsten ska kunna följa placerade barns skolresultat så att barnen får den undervisning som de behöver och har rätt till. 
  3. Staten ska ta en större del av kommunernas kostnad för SiS-placeringar. Regeringen behöver ta större ansvar för landets SiS-hem.Att kommunerna själva står för merparten av kostnaden vid en SiS-placering är inte rimligt. En placering kostar upp till 10 650 kr per dygn och är en stor kostnad för framförallt mindre kommuner. Därför måste staten ta ett huvudansvar för placeringskostnader.
  4. Ge institutioner möjlighet att anställa egna läkare och sjuksköterskor. Idag måste placerade ungdomar ofta transporteras till en läkare/tandläkare för att få vård eller tandvård. Många placerade unga har dock så pass komplex problematik att detta inte är praktiskt genomförbart. Därför måste institutionerna ges både rätt och skyldighet att anställa egen vårdpersonal. 
  5. Fortsatt ansvar när samhället är vårdnadshavare. För de barn och unga som har varit placerade en stor del av sin uppväxt kan inte det offentligas stöd ta slut på 18-årsdagen. Därför vill Liberalerna ge stöd med till exempel utbildning, boende, stödsamtal och en väg ut i arbetslivet när det finns ett tydligt behov.

För att bekämpa ungdomskriminaliteten bedömer vi att det är nödvändigt att fler unga än i dag kommer att behöva behandling på låsta institutioner. Då måste samhällets skyddsnät fungera.

Läs hela debattartikeln här.