Se alla
In zoomad träklubba associerat med lag och rätt.

L: Det ska vara olagligt att hindra rättvisan

Tisdag 2 augusti 2022

Om man bara är tillräckligt framgångsrik är det i dagens Sverige, absurt nog, straffritt att hjälpa brottslingar att komma undan. Liberalerna lägger ett konkret förslag för att omedelbart täppa till denna lucka i lagen. Det skriver Johan Pehrson, partiledare, Juno Blom,  rättspolitisk talesperson och Paulina Brandberg rättspolitisk expert.

Samhället har väntat alldeles för länge med att reagera på nya former av brottlighet. Det handlar om grovt kriminella gäng som utnyttjar varje lucka för att underminera rättsstaten. När Södertörns tingsrätt nyligen dömde två, numera uteslutna, advokater, visar domen på ännu en allvarlig lucka i vår lagstiftning.

Advokaterna stod även åtalade för grovt skyddande av brottsling. Det handlar om att de delat sekretessbelagd information och, i ena fallet, att ha instruerat vittnen och målsägande vad de skulle säga i polisförhör. Syftet? Att förundersökningarna som gällde mord och grov misshandel skulle läggas ner – vilket också blev resultatet.

Det finns här ett moment 22 i lagstiftningen. Kort sagt – lyckas du skydda en brottsling från att dömas för ett brott, då kan du inte dömas för brottet skyddande av brottsling. En mer absurd brist i lagstiftningen går knappast att hitta.

Inför ett nytt brott- hindrande av rättvisa

Liberalerna vill införa ett helt nytt brott – hindrande av rättvisa, vilket vi lade en motion om redan när regeringens förslag presenterades. Med Liberalernas förslag skulle ett agerande i stil med det som advokaterna åtalades för kunna leda till straff, oavsett om den person som gärningspersonen vill skydda döms för brott eller ej. Brottet skulle även täcka in andra – inom kriminella kretsar vanligt förekommande – handlingar såsom att exempelvis i ett polisförhör lämna ett falskt alibi för en person eller att betala ett vittne för att lämna falska uppgifter till en polis. Idag är dessa handlingar, absurt nog, helt straffria.

Läs hela artikeln här.