Se alla

Joar Forssell en av tre nya klimatpolitiska talespersoner

Måndag 14 oktober 2019

I möjligheternas land måste vi klara klimatomställningen. Därför behöver det liberala partiet vara ett klimatparti. För att leda arbetet med klimatomställningen utser Liberalerna tre klimatpolitiska talespersoner med olika ansvarsområden. Riksdagsledamoten Joar Forssell får ett särskilt ansvar för styrmedel.

Hej Joar! Vem är du? Berätta lite om din bakgrund!

Riksdagsledamot, ledamot i skatteutskottet och tidigare förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet. Har tidigare varit gruppledare för liberalerna i Stockholm stads miljönämnd och jobbat med region Stockholms miljönämnd som tjänsteman.

Varför engagerade du dig i politiken från första början?

Upplevelsen av en resa till Kurdistan fick mig att förstå att frihet fungerar. Då blev jag liberal, feminist och antirasist. När människor, varor, tjänster och kapital får röra sig fritt blir välståndet större. Fattigdom, konflikter och orättvisor beror oftast på dåliga politiska beslut.

Vilka är de stora utmaningarna på klimatområdet?

Klimatförändringarna måste bromsas, kraftigt och nu. Samtidigt som vi ställer om till ett samhälle som inte spyr ut ofantliga mängder koldioxid behöver vi också styra för att adaptera oss till de klimatförändringar som ofrånkomligt kommer att ske. Det behövs både styrmedel som radikalt minskar våra koldioxidutsläpp samtidigt som de stimulerar innovation och grön tillväxt. Men klimatfrågan är inte bara en praktisk utmaning för Sverige, vi har också ett moraliskt ansvar att sluta släpp ut och att hjälp fattigare länder som drabbas hårt av klimatförändringarna.

Hur ska du bidra till att göra Sverige till möjligheternas land?

En grön omställning innebär stora möjligheter. Det är teknik, innovation och forskning som kommer leda och bana väg för ett grönt samhälle. Vi ska vara ett land som genom vår omställning skapar hopp för hela världen. Om vi med styrmedel driver fram mer teknik som kan exporteras så skapar det såklart möjligheter här. Gör vi däremot inte detta så finns snart inte mycket möjligheter kvar.