Se alla

Jan Björklund: Polisen måste ges förutsättningar att klara sin uppgift

Måndag 6 mars 2017

112 – för de flesta av oss betyder det trygghet. Att kunna ringa 112 och veta att samhället finns vid vår sida när vi behöver det som allra mest; att polis, brandkår och ambulans kommer till undsättning när olyckan är framme.

Rättssamhället är en liberal skapelse som kom till för att försvara människors frihet. Utan en fungerande rättsstat råder djungelns lag där den starkaste vinner. När polisen inte klarar av att skydda medborgarna tar kriminella över gator och torg. Rättsstaten är de utsattas bästa vän.

I dag är det svenska rättssamhället mycket trängt. Det finns förorter där stenkastning mot polis och ambulans är vardag och där det pågår en ständig kamp mellan rättssamhälle och ligistgäng. Förorter där den religiösa extremismen gror och där den ordinarie polisen ersatts av självutnämnda moralpoliser som förtrycker kvinnor och inför påbud hur de ska klä sig och leva sitt liv. På mindre orter har polisstationen lagt ner, människor väntar på en polis som inte kommer. Kvinnor som inte vågar gå hem ensamma på kvällen av rädsla för att utsättas för brott. Butiksjobbare som är rädda för att bli rånade. Det är många som upplever att rättssamhället inte finns där när de behöver det.

Det är en mycket allvarlig samhällsutveckling. Jag har den senaste tiden åkt runt och träffat poliser på alla nivåer, från chefer till polisen i yttre tjänst. De vittnar om den svenska poliskrisen som är ett faktum. Utredningshögarna växer, antalet anmälda brott ökar samtidigt som antalet uppklarade brott minskar. Otryggheten ökar också. Polisen mäktar inte med.

Den stora polisreformen var en god tanke om en poliskår som skulle bli mer effektiv och komma närmare medborgarna. Men under den rödgröna regeringens ledning, med Anders Ygeman som ytterst ansvarig, har det blivit precis tvärtom. Polisen har byråkratiserats, resurser sugs från det lokala polisarbetet upp i organisationen. Färre poliser jobbar i yttre tjänst. Specialenheter har slagits sönder. Oklarhet råder om vem som fattar beslut. Centraliseringen har gått för långt. Brottsligheten är lokal och både resurser och mandat måste flyttas ner till den lokala nivån.

Anders Ygeman borde lyssna på de ute i verksamheten som vet hur verkligheten för polisen ser ut. Jag har själv mött uppgivenheten och frustrationen hos poliser som inte känner att de har förutsättningar att klara sin uppgift. Det behövs fler poliser, polisen behöver bättre arbetsvillkor och det ska löna sig mer att jobba i yttre tjänst.

Att återupprätta rättssamhället är centralt för Sverige och för en liberal samhällsutveckling. Otrygga människor är ofria människor. Det är trygghet som ger frihet. Därför är uppgiften att återupprätta rättssamhället ett uppdrag som vi i Liberalerna ser som vår huvuduppgift framöver. De förebyggande insatserna är också centrala och det allra viktigaste i detta är en fungerande integrationspolitik.

Varje dag går tusentals poliser till jobbet för att ge människor trygghet, de är våra hjältar och ska ha allt vårt stöd. Men de måste ges förutsättningar att klara sin uppgift. Det som håller ihop vårt samhälle är tilliten både till varandra och till att det gemensamma finns till hands när människor behöver hjälp. Utan ett fungerande rättssamhälle riskerar samhället att slitas isär. Det är dags att regeringen agerar för att se till att det inte blir så.

Jan Björklund, partiledare (L)
Debattartikel i Metro – 5/3, 2017