Se alla

Intevju med Christina Örnebjär

Som leder arbetsgruppen Socialpolitik för ökad sammanhållning

Tisdag 24 mars 2015

Hej, Christina Örnebjär! Du är tillträdande ordförande för arbetsgruppen för Socialpolitik för ökad sammanhållning, och tillika tillträdande riksdagsledamot. Arbetsgruppen du leder ska ta fram ny politik för Liberalerna och är en del av vårt förnyelsearbete, vad ska gruppen arbeta med?

– Vi ska arbeta brett med socialpolitiken och ett stort fokus ligger på barnperspektivet. Vi ska se över om socialtjänsten har rätt förutsättningar för sitt arbete men också om uppdraget de har idag är rätt.

Hur ska ni arbeta?

– Jag vill se breda samtal där många röster får höras. Medlem i Liberalerna blir du för att du vil förändra världen, då måste du också få chans att göra det. Men det finns många andra vi behöver lyssna på, inte minst de som själva är berörda – genom sitt arbete eller i kontakt med socialtjänsten – och det gäller både barn och vuxna.

Vad hoppas du att det leder fram till?

– Det finns barn, unga och vuxna som far illa. Liberalerna har alltid varit en röst för det glömda Sverige men vi har inte haft tillräckligt bra svar på de frågor och utmaningar som finns idag. Vi ska vara tydliga i vår socialpolitik och den starkaste rösten för de utsatta i samhället. Det socialliberala ska vara kärnan i vår politik.

Vad är tidsramen för arbetet?

– I och med Liberalernas landsmötet 2017 avslutas gruppens arbete men vi kommer presentera förslag löpande under tiden fram till dess.