Inkluderingstanken; att alla barn, oavsett förutsättningar, ska gå i samma klass, har gått för långt. De barn som har det svårast har istället exkluderats från möjligheten att få med sig kunskaper. Sverige ska vara en kunskapsnation med en skola där alla barn får möjlighet att lyckas i skolan, även de barn med inlärningssvårigheter.

Liberalerna föreslår i debattartikeln fler särskilda undervisningsgrupper, fler som går ett extra år och satsningar på fler speciallärare så att alla barn får möjlighet att lyckas i skolan.

Läs debattartikeln här.