Se alla

Gulan Avci: En modernare och flexiblare arbetsmarknad öppen för fler

Torsdag 25 april 2019

En moderniserad och flexiblare arbetsmarknad är en hörnsten i hela Januariavtalet. Idag har ytterligare steg tagits mot en bättre fungerande arbetsmarknad men det är nu upp till parterna att också ta sitt ansvar.

Liberalerna har länge drivit på för en moderniserad arbetsmarknad. Det behövs för att företagen ska kunna anställa fler och kunna behålla rätt kompetens och för att fler, även de med svag ställning på arbetsmarknaden, faktiskt ska få jobb.

– Vi vill att fler ska få ett jobb och ökad frihet, även de som idag står utanför arbetsmarknaden vilket ofta handlar om utrikes födda, särskilt kvinnor. Genom en modernare och flexiblare arbetsmarknad öppnas fler dörrar, säger Gulan Avci, riksdaledamot och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet för Liberalerna.

– För Liberalerna har det också varit viktigt att driva på för förslag som innebär lägre och mer förutsägbara kostnader för företag vid uppsägningar både vid arbetsbrist och av personliga skäl. Genom att minska dessa kostnader för företagen kommer fler att våga anställa. Att Socialdemokraterna har tvingats att förflytta sig på detta sätt för att modernisera svensk arbetsmarknad är en stor framgång, avslutar Gulan Avci.

Bakgrund

Inom ramen för Januariavtalet har regeringen idag fattat beslut om att tillsätta en utredning för att modernisera arbetsrätten. Liberalerna har tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet förhandlat fram utredningens direktiv.