Se alla

Förslag för att stärka språken i skolan

Torsdag 25 januari 2018

Språket är avgörande för att kommunicera med andra människor. I en allt mer globaliserad omvärld blir språket allt viktigare. Därför är det av stor vikt att skolan inte bara lär ut engelska, utan även moderna språk.  Kunskaper i moderna språk är avgörande för att ett litet land som Sverige ska kunna delta i europeiskt och globalt samarbete och för att Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen.

Mot denna bakgrund införde Liberalerna 2010 meritpoäng för de som läser moderna språk på fördjupad nivå i gymnasieskolan. Det stärkte incitamentet för att läsa moderna språk och gjorde att fler valde att läsa språk på fördjupad nivå, men reformen är hotad. Regeringens tillträdesutredning föreslår att meritpoängen ska avskaffas.

De moderna språken behöver fortsatt stärkas. C-språket, det andra moderna språk man kan läsa på gymnasiet, minskar i intresse. Liberalerna kan idag presentera flera förslag för att de moderna språken ska uppvärderas. Behoven av breda språkkunskaper växer och det krävs reformer för att ytterligare stärka incitamenten till att läsa moderna språk.

Liberalernas förslag för att stärka språken i skolan:

  • Godkänt betyg i moderna språk ska vara inträdeskrav till gymnasieskolans högskoleförberedande program.
  • Avskaffa inte meritpoängen.
  • Inför meritpoäng för att läsa två moderna språk på gymnasiet.
  • Kvalificerade språkkurser ska ge ytterligare meritpoäng.
  • Masterexamen ska innefatta studier utomlands.
  • Ämneslärarutbildning för högstadiet/gymnasiet ska ges på färre lärosäten, där samtliga kurser erbjuds.