Se alla

Ett svek mot jobben

Erik Ullenhag kommenterar regeringens vårbudget

Tisdag 14 april 2015

Regeringen har idag presenterat sin vårproposition och vårändringsbudget. Tillsammans med de förslag som remitterats och väntas i höstbudgeten höjer regeringen nu skatterna med 34 miljarder kronor. Konjunkturinstitutets bedömning är att de åtgärder som nu återkommer sammantaget kommer leda till högre arbetslöshet i Sverige.

– Budgeten är ett svek mot jobben. Inte på 20 år har vi sett så stora skattehöjningar på jobb och företagande. Man höjer skatten på jobb och företagande med 40 gånger mer än vad man satsar på näringslivet. Därför är det inte förvånande att regeringen själv räknar med att jämviktsarbetslösheten nu slutar falla och förblir lika hög 2019 som den är idag, säger Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson (FP).

– Idag bekräftas också att regeringen nu sviker en lång lista av löften man ställt ut. Skattehöjningarna blir högre än vad man sade, bensinskatten höjs, Bromma flygplats hotas av stängning och ROT försämras. Regeringens löftesbrott hotar både tilltron till deras ekonomiska politik och förtroendet för det politiska systemet generellt, avslutar Erik Ullenhag.