Se alla
toppbild

Enig valberedning föreslår stor förnyelse i Liberalernas partistyrelse

Torsdag 24 oktober 2019

På Liberalernas landsmöte den 15-17 november i Västerås kommer en ny partistyrelse att utses. Valberedningen presenterar idag sitt förslag som innebär att 14 nya ledamöter föreslås väljas in i partistyrelsen.

Nyamko Sabuni och Christer Nylander föreslås att återväljas som partiordförande respektive 2:e vice partiordförande. Valberedningen föreslår att Johan Pehrson utses till ny 1:e vice partiordförande. 

– Jag är stolt att kunna presentera vårt förslag till ny partistyrelse för Liberalerna från en enig valberedning. Förslaget innebär en stor förnyelse av partistyrelsen, där 14 av 25 ledamöter som vi föreslår är nya. Vårt förslag speglar både förnyelse och erfarenhet, och formar en partistyrelse som med kraft och engagemang utvecklar vårt partis politik, strategi och organisation, säger Lars Persson Skandevall, valberedningens ordförande.

– Det finns en stor vilja att ta ansvar för vårt parti. Totalt hade vi över 100 förslag på personer att arbeta med. Det är ett styrkebesked för vårt parti, avslutar Persson Skandevall.

Valberedningens förslag till partistyrelse är:

Nyamko Sabuni Stockholm Täby Partiordförande
Johan Pehrson Örebro Örebro 1e vice partiordförande
Christer Nylander Skåne Kristianstad 2e vice partiordförande
Juno Blom* Östergötland Norrköping Partisekreterare
Alexander Höglund Östergötland Norrköping
Anna-Lena Johansson Stockholm Sollentuna
Anne Kotavuopio Jatko Norrbotten Kiruna
Axel Darvik Västra Götaland Göteborg
Emma Gröndahl Halland Laholm
Eva Julin Dombrowe Värmland Kristinehamn
Gulan Avci Stockholm Stockholm
Helena Gellerman Västra Götaland Lerum
Helene Odenjung Västra Götaland Göteborg
Ingeborg Wiksten Västernorrland Sundsvall
Jan Jönsson Stockholm Stockholm
Joar Forssell Stockholm Solna
Lars Tysklind Västra Götaland Strömstad
Lina Nordquist Uppsala Uppsala
Lotta Edholm Stockholm Stockholm
Louise Eklund Skåne Malmö
Maria Mattsson Mähl Uppsala Uppsala
Mats Persson Skåne Lund
Nicke Grahn Västerbotten Dorotea
Pär Löfstrand Jämtland Östersund
Roger Haddad Västmanland Västerås

Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro är adjungerad till partistyrelsen.

*Partisekreteraren utses av partistyrelsen men ingår i partistyrelsen.

FAKTA
I Liberalernas stadgar står att partistyrelsen ska bestå av partiordförande, partiets förste och andre vice ordförande, 21 övriga ledamöter samt partisekreteraren.

De samverkande organisationerna Liberala Ungdomsförbundet utser två representanter (varav en från nätverket Liberala studenter) och Liberala kvinnor en representant som ska adjungeras till partistyrelsen.