Se alla

Enig valberedning föreslår omval av Jan Björklund

Onsdag 20 september 2017

Efter en omfattande beredningsprocess presenterar valberedningen idag presidiet för Liberalerna. En enig valberedning föreslår Jan Björklund till omval som Liberalernas partiledare.

  • Jan Björklund är den person som är bäst lämpad att leda oss liberaler i nästa års valrörelse. I ett oroligt politiskt läge behövs nu mer än kanske någonsin regeringserfarenhet och förmåga att finna politiska lösningar till vårt lands bästa. Jan har kompetens, mångårig politisk erfarenhet och en förmåga att hålla samman partiet, säger ordförande i valberedningen Olle Schmidt.

Jan Björklund har ett starkt stöd bland länsförbunden, och även en stor majoritet av lokalföreningarna samt enskilda nomineringar stödjer ett omval av Jan Björklund.

Helene Odenjung med sin starka kommunala förankring, helhjärtade engagemang för jämställdhet och mångåriga erfarenhet föreslås samtidigt till omval som 1:e vice ordförande.

Christer Nylander föreslås som ny 2:e vice ordförande

Valberedningen föreslår Christer Nylander som ny 2:e vice ordförande i Liberalerna efter Erik Ullenhag. Christer Nylander har redan idag flera viktiga uppdrag inom Liberalerna som gruppledare för riksdagsgruppen och ordförande för Liberalerna i Skåne länsförbund. Han ledde också arbetet med vårt senaste partiprogram.

  • Christer är uppskattad runt om i det liberala partilandet och har fått flera nomineringar. Han är omdömesgill och har ett inkluderande ledarskap. Att kunna bygga broar och nå en samsyn som tilltalar flertalet, är något av Christers signum. Han är dessutom en tydlig ideolog och visionär, säger Olle Schmidt.

Om Christer Nylander väljs kommer Liberalernas presidium bestå av företrädare från våra tre största länsförbund, Jan Björklund, Stockholm, Helene Odenjung, Västsverige och Christer Nylander, Skåne.

Övriga förslag till Liberalernas partistyrelse återkommer valberedningen med senare i höst.