Se alla

Eliasson (FP): Dagens beslut ett stort steg mot avskaffad tv-licens

Torsdag 26 mars 2015

– Idag tar vi i och med beslutet i kulturutskottet ett stort steg mot ett avskaffande av radio- och tv-avgiften, som den ser ut idag. Jag är mycket glad över att vi i bred enighet kan ta detta steg framåt, det säger Bengt Eliasson, ledamot i kulturutskottet, med anledning av dagens beslut.

Beslutet innebär att ett nytt avgiftssystem som är lika för alla, teknikoberoende och stabilt för den viktiga public service-funktionen i samhället kommer att införas i och med en ny avtalsperiod 2020. Detta är en linje som Liberalerna och Bengt Eliasson har varit mycket tydligt pådrivande för, dagens beslut är mycket välkommet. Detaljerna kring ett nytt system kommer nu utredas i god tid före den nya avtalsperioden.

– För mig är det självklart att avgiften ska vara individuell och gälla för alla över 18 år med undantag för dem som inte har en inkomst. Avgiften kommer självklart att bli något lägre per individ än den är idag. Den ska vara oberoende av vilken teknisk utrustning som ger tillgången till public service.

– Avgiften ska separeras från skattesystemet så att oberoendet garanteras. Detta är självklart eftersom public service är en del av demokratin som alla på något sätt tar del av. Dagens beslut säkrar detta, avslutar Bengt Eliasson.