Se alla

Decemberöverenskommelsen

Lördag 27 december 2014

Decemberöverenskommelsen som idag träffas handlar om vårt lands regeringsduglighet och inte enskilda partiers politiska agenda. Det är en styrka för Sverige att sex partier nu sluter denna överenskommelse. Sverige har med få undantag styrts av minoritetsregeringar och det är viktigt att landet kan ledas. Överenskommelsen innebär att den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram. Att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget och att utbrytningar ur budgeten inte ska vara möjliga. Detta presenterade Alliansen redan den 2 december för regeringen.