Se alla

Dags för skärmfri förskola

Lördag 1 juli 2023

Digitaliseringen har svept över skolsverige med kraft. Idag är det inte ovanligt att små barn sitter framför skärmar redan i förskolan. Detta trots att forskning starkt avråder från det. Liberalerna kommer nu att ta initiativ för att skärmhetsen i förskolan rullas tillbaka.

Skärmexperimentet i förskolan har gått för långt

I dag sitter många fyraåringar med skärmar i stället för att utforska världen med sina egna sinnen och ögon. De kollar på paddor i soffan i stället för paddor i dammen. WHO rekommenderar barn mellan två och fem år till högst 60 minuters stillasittande skärmtid per dag. Flera studier har också slagit fast att skärmar försvårar inlärning, ändå har digitaliseringen av förskolan i stor utsträckning gått igenom utan kritik. 

Experter från lärosäten som Karolinska Institutet och Lunds universitet har konstaterat att barn har svårare att förstå vad som sker på en skärm än i verkligheten. I studier kopplas mycket skärmtid till sämre språkutveckling och att undervisning på skärmar är bortkastad ur lär- och utvecklingssynpunkt för de allra yngsta barnen. 

Regeringen rev därför nyligen upp den förra regeringens nationella digitaliseringsstrategi som bland annat skulle innebära fortsatt digitalisering i förskolan.

Liberalerna föreslår nu minskad skärmtid för barn i förskolan

Idag är det obligatoriskt enligt förskolans läroplan att även små barn ska använda digitala verktyg, det vill Liberalerna ändra på. Huvudregeln i förskolans läroplan ska i stället vara att undervisningen är skärmfri.

– Sverige befinner sig i en skolkris och skärmexperimentet i förskolan har gått för långt, här ska grunden för skolan läggas. Barn i förskolan kollar på paddor i soffan istället för paddor i dammen. Liberalerna vill därför ta bort kravet på att barn ska använda digitala verktyg i förskolan, säger Johan Pehrson, partiledare för Liberalerna. 

– Det är uppenbart att skärmarna har stora nackdelar för små barn. De försvårar inlärningen och språkutvecklingen. För mycket skärmtid kan leda till koncentrationssvårigheter och tränger undan fysisk aktivitet. Vi vet att den mänskliga interaktionen är avgörande för lärandet i de tidiga åldrarna. Skärmarna hör helt enkelt inte hemma i förskolan, säger skolminister Lotta Edholm.