Se alla

Budgetsatsning för fler speciallärare i skolan

Torsdag 3 november 2022

Alla förlorar när skolgången inte fungerar för en elev. Stödet till elever i behov av särskilt stöd sätts in alltför sent, oftast i slutet av grundskolan istället för under de tidiga skolåren. Skolornas arbete med stödinsatser har brister som olyckligtvis drabbar många elever. Till exempel upptäcks inte elevers behov av stödinsatser i tid och utredningar av elevers behov av särskilt stöd tar i många fall alltför lång tid. Ibland dröjer det även länge innan stödinsatserna sätts in och många elever får inte stöd i den omfattning som de skulle behöva. Därför genomför regeringen en satsning på att öka tillgången till speciallärare för att bland annat stärka möjligheten för rektorer att inrätta särskilda undervisningsgrupper och förbättra tillgången till specialpedagogiska insatser.

Den liberala borgerliga regeringen föreslår 200 miljoner kronor 2023 och 200 miljoner kronor beräknas årligen 2024 och 2025. Dessa medel syftar både till att ge fler möjlighet att utbilda sig till speciallärare och ytterligare medel till statsbidrag till huvudmän som har lärare i utbildning. Statsbidraget möjliggör att fler huvudmän kommer att kunna låta förskollärare och lärare delta i speciallärarutbildning. Regeringen föreslår även 400 miljoner kronor 2023, och beräknar 700 miljoner kronor 2024 och 800 miljoner kronor 2025, bland annat för att huvudmän ska kunna anställa fler speciallärare.

Sammantaget är det en omfattande satsning på fler speciallärare med starka incitament för huvudmännen att utnyttja möjligheten att fortbilda sin personal. För detta ändamål föreslår regeringen sammanlagt 600 miljoner kronor 2023, och beräknar 900 miljoner kronor 2024 och 1 000 miljoner kronor 2025.