Se alla

Alliansen föreslår 2-årig yrkesskola på gymnasiet

Tisdag 10 april 2018

Tillsammans med partiledarna för de övriga allianspartierna presenterade Jan Björklund idag 2-årig yrkesskola som ett komplement till dagens gymnasieskola. Detta för att möta en utveckling av att allt fler elever misslyckas att nå målen i gymnasiet. Den tvååriga yrkesskolan ska vara helt fokuserad på yrkesämnen men det ska vara möjligt att välja om man vill läsa till de akademiska ämnena.

Läs artikel i Dagens nyheter här

Läs hela förslaget här