Se alla

Möjliggör en återstart av Ringhals 1

Tisdag 16 februari 2021

Nedstängningen av Ringhals 1 på nyårsafton 2020 förvärrade en redan besvärlig situation i kraftnätet i södra Sverige, men också möjligheten att föra över el från norr till söder. Detta har lett till att södra Sverige haft brist på el och Sverige har varit tvungna att importera smutsig el från våra grannländer.

Den snabbaste och också en av de mest effektiva åtgärderna för att förbättra situationen vore att återstarta Ringhals 1. Däremot finns legala hinder för en återstart. Reaktorn får inte tas i drift eftersom den har anmälts som permanent avställd till Strålsäkerhetsmyndigheten. Denna bestämmelse infördes med innebörden att nya kärnkraftsreaktorer bara får tillåtas som ersättning för tidigare. Lagparagrafen fyller idag inget syfte och därför vill Liberalerna slopa den. Idag meddelar Nyamko Sabuni i SVT rapport att Liberalerna nu tar initiativ i näringsutskottet för att upphäva den lag som förhindrar att ett kärnkraftverk återstartas.

Allt som föreslagits tar lång tid. Mer behöver göras, men vi måste förbättra situationen nu. Vi måste trygga den svenska elförsörjningen och skynda på klimatomställningen, säger Liberalernas partiledare, Nyamko Sabuni.

Även med en återstart av Ringhals 1 skulle läget fortfarande vara ansträngt, men det skulle ge tillgång till mer fossilfri el och det är det snabbast sättet att förbättra situationen i södra Sverige. Tekniskt sett kan en återstart göras på mycket snart.

Det här är viktiga energi- och klimatpolitiska åtgärder som skulle bidra till att trygga den svenska elförsörjningen. Vi behöver ett leveranssäkert system som levererar fossilfri el till ett bra pris. Då krävs en kombination av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft, säger Liberalernas energipolitiska talesperson, Joar Forssell.

Läs mer om utskottsinitiativet här.

Här kan du se hela inslaget.