Se alla

Miljardsatsning på bildningslyftet

Tisdag 15 september 2020

I återstarten av Sverige är kunskap centralt. Idag ser vi låga skolresultat i utsatta områden, lärarbrist och en framväxt av flera religiösa friskolor. Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning och bildning. Därför presenterar Liberalerna idag ett Bildningslyft inom två områden.

  • Skola- För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och elever ska lära sig mer behövs mer satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande. Idag satsar vi över 2 miljarder på skolan i form av utökad undervisningstid, fler behöriga lärare, mer lovskola och läxhjälp, bättre villkor för lärare och tuffare kontroller av religiösa friskolor.
  • Forskning- Liberalerna presenterar idag en satsning på 13,6 miljarder kronor för forskning bland annat genom satsningar på forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Vi ska höja vår ambitionsnivå och återinföra ett system som fördelar basanslag till forskning efter kvalitet samt stärka grundfinansieringen av svensk forskning. Vi ska ha en forskning i världsklass.

Läs mer om skolsatsningen här.

Läs mer om forskningssatsningen här.