Liberalerna har alltid tagit strid för varje människas rätt att fritt forma sitt eget liv. Under århundraden har vi liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människors frihet. Vi har som parti i över hundra år utfört uppdraget under skiftande omständigheter och sedan 2019 genomför Liberalerna denna uppgift inom ramen för januariavtalet. Liberalerna håller ingångna avtal. Så länge övriga tre parter fullföljer avtalet kommer Liberalerna fortsätta att bidra och förhandla med sikte på att avtalet slutförs. Nås en överenskommelse om budgetpropositionen för 2022 är Liberalernas syn att samarbetet därefter i ordnad form avvecklas. 

Liberalerna har tidigare enats om att ett vägval om hur partiet ställer sig i regeringsfrågan ska meddelas i god tid innan valet 2022. I december startade partiledare Nyamko Sabuni samtal om hur Liberalerna bäst möter de samhällsutmaningar Sverige står inför och hur partiet ska formeras inför valet 2022. Dialogen har pågått i partiledning, partistyrelse, riksdagsgrupp, förbundsordförande och med förbund ute i landet. 

Partistyrelsen har nu tagit ställning i frågan och beslutat att Liberalerna kommer gå till val på en liberal reformagenda och för att byta regering. Nästa gång vi ber om väljarnas förtroende gör vi det för att lösa integrationen, höja kunskapsresultaten i skolan och klara klimatomställningen. Vi gör det för att sätta stopp för den stigande kriminaliteten och förbättra förutsättningarna för jobb och företag. Vi gör det för ett välfärdssamhälle där de mest utsatta alltid kan räkna med samhällets stöd. Sverige behöver förändring. 

Därför vill Liberalerna i nästa valrörelse möta väljarna inte bara med vår egen politik utan också med ett gemensamt erbjudande om en ny start för Sverige med de av dessa tre borgerliga partier som vill göra detta tillsammans med oss. Så kan Liberalerna bäst slå vakt om borgerlighetens liberala värden.

Denna linje kommer antas på ett partiråd den 28 mars. Nedan kan du läsa mer om partirådet i Liberalernas stadgar. 

Den 28 mars antogs förslaget i sin helhet. Här kan du läsa det.

Nyamko Sabuni om beslutet

Nyamko Sabuni skriver om en Ny start för Sverige på DN debatt. Läs gärna mer här.

Här kan du se Nyamko Sabunis tal och här kan du läsa hela talet i sin helhet.

Nyamko Sabunis medverkade i Malou Efter 10 om Ny start för Sverige. Se klippet här.

Partiråd

Partirådet kommer hållas den 28 mars. Partirådet fattar beslut i de frågor som hänskjuts dit av landsmötet eller partistyrelsen. Partirådet består av partistyrelsen och 65 ombud utsedda av förbunden samt två ombud för Liberala Ungdomsförbundet, varav ett ska tillhöra nätverket Liberala studenter, och ett ombud för Liberala kvinnor.

 

Mer om beslutet som fattades av partistyrelsen 5 mars 2021

Mer information om partistyrelsens förslag från den 5 mars här. 

Söndagen den 21 mars gjorde Nyamko Sabuni ett förtydligande gällande det ställningstagande som partirådet ska besluta. Förtydligandet gäller hur en borgerlig regering ska få sin budget genom riksdagen. Läs förslaget inklusive förtydligandet här.