Se alla

Varför viftar du bort klanvåldet, Stenevi?

Osynliggörandet av problemet måste få ett slut.

Fredag 17 september 2021

I förra veckan skakades Lund av upploppsscener när medlemmar i två klaner drabbade samman utanför ett sjukhus. Nu rapporterar media att konflikten är löst, men inte genom polis och domstolar utan av klanerna själva. Detta utgör en övertydlig illustration av det parallella rättssystem som nu växer fram.

I riksdagens partiledardebatt fortsätter dock Miljöpartiet att vifta bort problemen med dessa klaner. ”Jag tillhör också en klan, en matriarkalt styrd klan, en fantastisk klan”, säger Miljöpartiets partiledare Märta Stenevi i replikskifte med vårt parti, och fortsätter att diskutera mc-gäng.

Varför vill inte Märta Stenevi se vilket enormt förtryck släktbaserade nätverk kan innebära för individer som försöker bryta sig loss?

Om du vill lämna din ”matriarkalt styrda klan” riskerar du inte få hela din släkt emot dig, eller utsättas för våld. Men det är verkligheten för många barn och unga i Sverige.

Förminskandet och osynliggörandet av förtryck måste få ett slut. I stället för att relativisera problemet med att det finns klaner som bygger parallella samhällen, är det lämpligt att Märta Stenevi ber om ursäkt för att hon leder ett parti som i alla år förhindrat reformer som hade kunnat öka friheten för fler.

Faktum är att Miljöpartiet under våra partiers tidigare samarbete stretat emot i dagar för att få bort begreppet ”klan” från en klanutredning och begreppet ”utsatta områden” från folkbokföringsinsatser i förorter.

Varför fortsätter MP att blunda för verkligheten? Varför vill ni inte ta upp hur den misslyckade integrationen måste brytas, för den går i arv?

Alla partier behöver inse att parallellsamhällen med kriminalitet, extremism och hederskultur kommer att fortsätta att breda ut sig om inte utvecklingen vänds.

Det grova våldet drabbar framför allt människor i utsatta områden, men det stannar inte där. Det drabbar hela Sverige. Otrygghet, polarisering och bristande tillit kommer bara öka om vi inte vågar se och möta verkligheten som den faktiskt ser ut.

Därför har vi tagit fram en fullfjädrad nationell strategi för att Sverige inte ska ha några utsatta områden. En sådan strategi måste bygga på kunskap, därför måste politiker sluta skönmåla och förneka verkligheten.

Vi vill se en liberal rättspolitik som står upp för individens rätt att inte utsättas för våld, övergrepp och annan kriminalitet.

Det är ett Sverige som står på brottsoffrens sida. Ett Sverige där straffen är relevanta, verktygslådan rimlig för att brott ska kunna klaras upp och där vi fortsätter bygga ut polisen så att Sverige på sikt kommer upp till det europeiska snittet i polistäthet.

Kampen mot den gängrelaterade brottsligheten hänger också ihop med det förebyggande arbetet för att rädda barn och unga från att hamna i kriminalitet.

Det finns ingen viktigare åtgärd för att långsiktigt få ner brottsligheten än att hindra att barn och unga rekryteras till en kriminell livsstil. Därför behövs en förskola och skola i världsklass tillsammans med sociala insatser.

Sverige ska vara ett land där alla barn får växa upp och utvecklas som fria människor och känna full delaktighet i det svenska samhället. Vi tror på en svenskhet som är inkluderande och bejakar vår mångfald, men där samhället sätter glasklara gränser mot förtryck.

Märta Stenevi, det är oklart varför du lyfter att du tillhör en ”matriarkalt styrd klan” när vi diskuterar problemen med kriminella klaner.

Om du känner dig begränsad, kontrollerad, hotad eller utsätts för våld av din matriarkala klan så kan du alltid räkna med oss liberaler. Vi står alltid upp för var individs grundläggande fri- och rättigheter.

Nyamko Sabuni, partiledare (L)
Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson (L)