Se alla
Nyamko Sabuni Kusingifte

Sätt stopp för de kriminella klanerna

Fredag 10 september 2021

Måndagens (6/9) våldsdåd i Lund visar att mer behöver göras för att stoppa de kriminella klanerna. En hörnsten i det svenska samhällskontraktet är att staten ska skydda medborgarna från brott.

Lund skakades under måndagen av flera våldsamheter på olika platser i staden. Det bråk som uppstod på Linero, fortsatte utanför Centralstationen och sedan fortsatte utanför sjukhuset där 50-60 personer från två olika familjenätverk drabbade samman. På vägen slogs delar av en uteservering sönder, fönsterrutor krossades och bilar vandaliserades. Polisen rubricerar, när detta skrivs, de allvarligaste brotten som försök till mord och grov misshandel.

Enligt uppgifter i medier ska de båda inblandade familjerna finnas med i den ”klanrapport” som polisen tog fram förra året och som innehåller en granskning av 34 släktbaserade nätverk i landet. En av familjerna i måndagens bråk ska vara etablerad i Lund och Helsingborg och den andra i huvudsak baserad i Malmö.

Samhället kan aldrig låta kriminella klaner sätta skräck i hela områden eller städer. Rädslan efter en sådan händelse som i Lund kommer att dröja sig kvar långt efter att gatuvåldet är över. Lundaborna förtjänar, precis som alla andra svenskar, en trygg tillvaro utan inslag av allvarlig brottslighet. När gängen och klanerna tar över gatorna med sina våldsuppvisningar begränsas allas frihet. Brottsligheten slår dessutom inte alltid blint. Forskning visar att trots att vi alla drabbas av våld är det de redan mest utsatta som alltid drabbas hårdast när staten misslyckas i ett av sina viktigaste uppdrag, att skydda sina medborgare.

Det finns områden i Sverige där rättsstaten undergrävs och hotas av klanstrukturer, eller som de också kallas, släktbaserade nätverk. Ofta går de hand i hand med organiserad brottslighet och hedersrelaterat våld och förtryck.

Under lång tid har det funnits en naivitet bland svenska politiker när det gäller de kriminella klanernas konsekvenser för samhället. Det är viktigt att se verkligheten som den är, utan att skönmåla.

Vad Lund fick uppleva var rena stenåldersfasoner. De inblandade i denna och liknande händelser borde istället ha lagt all sin energi på att jobba, betala skatt, bidra till samhället och göra rätt för sig. Kriminellt beteende hör inte hemma i Lund, eller någon annanstans i Sverige, år 2021.

Men utvecklingen går att vända. Det är dags för ett omtag av svensk rättspolitik, där fokus ligger på brottsoffret och på att förhindra att nya brottsoffer skapas. Vi vill se en liberal rättspolitik som står upp för individens rätt att inte utsättas för våld, övergrepp och annan kriminalitet. Det är ett Sverige som står på brottsoffrens sida. Ett Sverige där straffen är relevanta, verktygslådan rimlig för att brott ska kunna klaras upp och där vi fortsätter bygga ut polisen så att Sverige på sikt kommer upp till det europeiska snittet i polistäthet.

Liberalernas offensiva satsningar på tryggheten i Lund har redan fått effekt. De kommunala ordningsvakter som infördes strax efter att vi och fyra andra partier i Lundakvintetten tog över stadens politiska styre, kunde till exempel snabbt ingripa och bistå polisen under måndagens våldsamheter.

Liberalerna kommer att fortsätta driva på för att resurserna till polisen, åklagarna och tullen ska öka. Vi ser att ännu mer pengar kommer behöva tillföras rättsväsendets myndigheter under ett antal år framöver.

Kampen mot den gängrelaterade brottsligheten hänger också ihop med det förebyggande arbetet för att rädda barn och unga från att hamna i kriminalitet. Det finns ingen viktigare åtgärd för att långsiktigt få ner brottsligheten än att hindra att barn och unga rekryteras till en kriminell livsstil. Därför behövs en förskola och skola i världsklass tillsammans med sociala insatser. Vi kommer inte ge oss förrän alla som bor i landet får den grundläggande trygghet och frihet från våld och kriminalitet de har rätt till. Sverige och Lund kan bättre än så här.

Nyamko Sabuni (L)
Partiledare

Johan Pehrson (L),
Rättspolitisk talesperson Liberalerna.

Philip Sandberg (L),
Kommunstyrelsens ordförande i Lund