Se alla

Partiråd

Söndag 13 januari 2019 12:00

Clarion Hotel Sign, Stockholm

Eftersom talmannen kommer att begära besked från partierna måndagen den 14 januari bör Liberalernas partiråd sammankallas dessförinnan för att behandla Liberalernas ställningstagande i regeringsfrågan. Partistyrelsen samt övriga röstberättigade kallas därför till det tidigare uppskjutna sammanträdet i Liberalernas partiråd söndagen den 13 januari 2019.

Tid: Söndag 13 januari 2019 kl. 12.00–18.00 (lunch serveras 11.00 – 12.00)
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Ärende: Ställningstagande i regeringsfrågan

Underlag inför partirådet:

Liberalernas partiråd är öppet för medlemmar i Liberalerna och media. Det är dock bara ombud, partistyrelse och riksdagsledamöter som deltar i debatten. Konferensavgiften är 2000 kr för ombud (inkl måltider och reseersättning) samt 600 kr för åhörare (inkl lunch och fika men inte resa).

Obligatorisk anmälan genom följande länkar:

Ombud samt riksdagsledamöter

Partistyrelse

Åhörare (medlem i Liberalerna) (Sista anmälningstid är 11 januari kl 14:00)

Media: Alla som önskar närvara behöver personligen ansöka om ackreditering. Presslegitimation är ett krav. Ackrediteringen ges först efter godkännande genom mailbekräftelse.

Läs mer och ansök om ackreditering här