Se alla

Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar

Torsdag 25 januari 2024

Liberalerna har länge drivit på för att Sverige ska ansluta sig till den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo. Nu har regeringen meddelat att Sverige ska ansluta till samarbetet.

Eppo är en självständig EU-myndighet som utreder och åtalar brott mot EU:s finansiella intressen. Institutionen är viktig i motverkandet mot brott som bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott, kopplade till EU:s ekonomiska resurser. 

Ett svenskt deltagande i Eppo stärker våra möjligheter att utreda och lagföra grov organiserad ekonomisk brottslighet som har kopplingar till Sverige. Särskilt i gränsöverskridande fall har Eppo möjligheter att utreda sådan brottslighet på ett sätt som nationella myndigheter inte har. 

Det är viktigt för att motarbeta brottsligheten att Sverige nu ansluter till denna del av EU-samarbetet, där en stor majoritet av EU-länderna ingår. Som ett nästa steg för att motverka den gränsöverskridande brottsligheten har Liberalerna föreslagit att en europeisk polisstyrka ska införas, med mandat att agera polisiärt över landsgränserna. Liberalerna vill även se en EU-åklagare, som ska kunna väcka åtal i Sverige om det rör sig om gränsöverskridande brottslighet.