Se alla

Sociala pelaren

Liberalerna sade som enda borgerliga parti ja till EU-kommissionens förslag om att införa en social pelare, som innebär minimistandarder för sociala rättigheter i alla EU-länder. Det gjorde vi därför att gemensamma lägstanivåer av det sociala skyddet skulle stärka det sociala skyddsnät i de länder där det idag är som svagast.

Liberalerna vill:

  • Ja till minimistandard för sociala rättigheter i alla EU-länder
  • Kommissionen ska följa upp medborgarnas rättigheter
Sociala pelaren som påtryckningsmedel för välfärdsreformer

För att Europa ska kunna vässa sin konkurrenskraft och klara en snabb ökning av välfärdskostnader behövs samhällen som håller ihop, där fler arbetar och bidrar till välfärden. EU:s sociala pelare slår fast ett antal minimirättigheter kring utbildning, jämställdhet, a-kassa, sjukförsäkring, barnomsorg, omställning och vård, för alla medborgare. Pelaren ska fungera som påtryckningsmekanism som får medlemsländerna att genomföra nödvändiga reformer. Kommissionen ska årligen utvärdera reformbehovet i varje medlemsland, följa upp och ge tydliga rekommendationer.

Ladda hem som PDF