Se alla

Skärmar

Minska barns skärmtid

En tom blick. Enstaviga svar. Den stadiga strömmen av vibrerande och plingande notiserna ur telefonens högtalare – det är en bekant scen för många oroliga föräldrar i hela Europa. Vi anser att det behövs en kulturförändring i samhällets syn på barns tillgång till skärmar. I skolan och på fritiden. Liberalerna agerar i regeringen, med mobilfria dagar i skolan, lagstiftning för att alla elever ska ha rätt till skolböcker av hög kvalitet och stopp för ogenomtänkt användning av skärm i förskola och skola.

Nu vill vi ta skärmtidsfrågan till EU. Det är bara på EU-nivå som vi kan skapa de regler som krävs för att ta kampen mot nätjättarna. EU ska helt enkelt stå på föräldrarnas sida, så att fler barn lyckas i skolan.

För mycket skärmtid har negativa konsekvenser för barn. Skärmanvändningen bidrar till försämrad inlärning, sämre språkutveckling och koncentrationssvårigheter. Sociala medier tar mer och mer plats i barns liv. Det går ut över sömn och skolarbete, passiviserar och äter upp förmåga till kreativitet och fantasi som är så viktigt för unga människor att behålla och utveckla i unga år.

Liberalerna vill:

  • Klassa sociala medier som en skadlig produkt i EU
  • Sätta stopp för barns nattskrollande

KLASSA SOCIALA MEDIER SOM EN SKADLIG PRODUKT

Föräldrarna måste få återta kontrollen från nätjättarna så att barn och ungas problematiska skärmtid på sociala medier kan minskas. Liberalerna vill därför att EU klassar sociala medier för barn som en skadlig produkt – med inspiration från hur EU behandlar tobaksbolagen. EU-kommissionen bör ta initiativ till ny lagstiftning så att föräldragodkännande krävs för barns konton på sociala medier, och för att nattlås ska gälla på sociala medier för barn om en förälder inte anger annat.

SÄTT STOPP FÖR BARNS NATTSKROLLANDE

För många barn fastnar i sociala medier istället för att sova på nätterna. Långt fler ungdomar lägger sig efter klockan 23 en vardag nu jämfört med hur det var på 1980-talet. Sömnbristen riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa och sämre skolresultat. Därför vill Liberalerna ge föräldrar bättre verktyg till föräldrar genom att grundinställningen ska vara att stora plattformar, spel och streamingtjänster är nedstängda för barn nattetid om inte föräldrar anger något annat.

Ladda hem som PDF