Se alla

Etikett: djur

Hav, småhus och bryggor ute vid Sveriges västkust
17 juni 2022

Strandskydd

Sverige ska ha ett starkt generellt strandskydd samtidigt ska det bli mer flexibelt så att det går att bygga nära stränderna där exploateringstrycket är…