Se alla

Valberedning

Valberedningen är landsmötets permanenta utskott. De väljs av landsmötet och fungerar under tiden till nästa ordinarie landsmöte.

Valberedningen har till uppgift att bereda vid landsmötet förekommande val.

Vid landsmötet 2021 valdes följande personer till Liberalernas valberedning:

Lars Persson Skandevall, ordförande

Ann Catrine Fogelgren

Eric Hesselius

Karin Dovstad

Thea Andersson

Pierre Månsson

Patrik Silverudd

Valberedningen nås via [email protected]