Gåvor är viktiga.

Återinför gåvoavdraget och utvidga det till att gälla också företag. På så sätt säkras civilsamhällets oberoende och långsiktighet, skriver riksdagskandidaten Morgan Olofsson i Dagens Samhälle. Det skulle både ge mer pengar och engagera människor. Läs debattartikeln