Se alla

Renew Europe

Liberalernas partigrupp i Europaparlamentet

Gruppen Renew Europe (Renew-gruppen) är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 98 ledamöter från liberala och socialliberala partier. Gruppen utgörs till största delen av det europeiska politiska partiet Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) och är den tredje största politiska gruppen i Europaparlamentet sedan valet 2019. Även Europeiska demokratiska partiet (EDP) är associerat med gruppen.