Se alla

Widman (L): Lägg inte artilleri i malpåse

Tisdag 20 september 2016

De avbeställda 24 norska Archer-pjäserna skulle utgöra ett välkommet tillskott till den svenska försvarsförmågan. Men regeringen redovisar varken finansiering eller förslag för hur dessa ska omvandlas till krigsförband. I stället väljer man att försöka sälja hälften och stoppa den andra hälften i malpåse.

– Detta utgör inte på något sätt en stärkning av det svenska försvaret. Försvarsministerns påstående härom är därmed rent nonsens, det säger Allan Widman (L), ordförande i riksdagens försvarsutskott.

– Behovet av indirekt eld inom markstridskrafterna är skriande. Det finns en

Widman (L): Lägg inte artilleri i malpåse