Se alla

Valberedningens förslag till Liberalernas partistyrelse

Fredag 30 oktober 2015

Liberalernas valberedning har idag presenterat sitt förslag till ny partistyrelse för kommande period. Förslaget innebär en jämn könsfördelning, en föryngring och en jämn regional fördelning. Förslaget kommer att behandlas på Liberalernas landsmöte i Stockholm i slutet av november. Valberedningens enhälliga förslag innehåller 24 ledamöter, varav sex personer är nya ledamöter.

– Vi har försökt kombinera politisk och professionell kompetens som tillför partistyrelsen kunskap och perspektiv i samhällsfrågor som är komplicerade och akuta, t ex flyktingmottagande, sjukvård och
Source: Pressmeddelanden