Se alla

Teimouri (L): Regeringen måste agera för att inte gränshandeln ska förfalla totalt

Måndag 20 april 2020

När det nordiska samarbetet utmanas i spåren av coronapandemin får det katastrofala följder för näringslivet. Teimouri kräver nu svar från Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor om vad hon och regeringen tänker göra för att stärka och framför allt skydda det nordiska samarbetet.
Många småföretagare i gränsregioner är direkt beroende av inkomster från gränshandeln med grannlandet. Merförsäljningen i gränskommuner är viktigt och har ökat stadigt under de senaste åren. I Strömstad stod turismen under 2018 för 7,9 miljarder kronor i merförsäljningen.

Teimouri (L): Regeringen måste agera för att inte gränshandeln ska förfalla totalt