Se alla

Sundin (FP): Skarp KU-kritik mot regeringen Löfven

Tisdag 2 juni 2015

Konstitutionsutskottet riktar i utskottets vårgranskning enig kritik och synpunkter mot den sittande regeringen i hela tio granskningsärenden. Det är ett ovanligt stort antal ärenden, KU har de senaste 30 åren aldrig riktat så mycket kritik mot en regering.
– Är man inte förberedd, så är man oförberedd, sa vi i valet. Det ser vi resultatet av nu när ett enigt KU riktar kritik i så många ärenden mot regeringen Löfven. KU har i årets granskning stärkt sin roll som kontrollorgan mot regeringen, i och med att samtliga kritikpunkter är eniga. Båda anmälningarna från Liberalerna, mot Åsa Romson
Source: Pressmeddelanden