Se alla

Roger Haddad (L): Resurser behövs för åldersbedömningar

Måndag 19 september 2016

Regeringen utlovade att Rättsmedicinalverket (RMV) under 2016 skulle inleda arbetet med medicinska åldersbedömningar. Det dröjer nu till 2017 innan detta arbete påbörjas. Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad är kritisk till att det tagit för lång tid att komma igång.

– Regeringens hantering av åldersbedömningar är beklaglig och uppdraget till Rättsmedicinalverket visar att arbetet på allvar först kan komma igång 2017. Liberalerna anser att resurser måste tillskjutas för att RMV ska kunna bygga upp sin kapacitet i syfte att genomföra åldersbedömningar, säger Roger Haddad.

Roger Haddad (L): Resurser behövs för åldersbedömningar