Se alla

Nylander (L): Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

Tisdag 10 januari 2017

Skolverket har idag presenterat en utvärdering av betygen som infördes från årskurs 6. Alliansregeringen införde tidigare betyg från och med höstterminen 2012. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre efter att betygen från årskurs 6 införts. Bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg.
– Betyg leder till ett ökat kunskapsfokus vilket är centralt för att återupprätta kunskapsskolan. Det man mäter är också det man fokuserar på. Vi behöver gå vidare och införa betyg redan i årskurs fyra, säger Christer

Nylander (L): Tidigare betyg ökar motivationen i skolan