Se alla

Ny ekonomisk politik för att stärka och bredda medelklassen

Fredag 17 juni 2022

I det allvarliga kostnadsläge som nu slår mot svenska hushåll där många ser sina ekonomiska marginaler krympa är det viktigt att stötta hushållen med reformer som samtidigt är strukturellt riktiga. Liberalerna föreslår därför i dag ett samlat paket som tvärtemot regeringens politik sänker skatter och utgifter för samhällsbyggare i Sverige.

Liberalerna föreslår:

I årets budgetproposition

1. Prioritera nya jobbskatteavdrag i höstens budgetproposition. Sveriges högsta marginalskatt sticker ännu ut internationellt. Det ska löna sig att arbeta. Mot bakgrund av den ekonomiska

Ny ekonomisk politik för att stärka och bredda medelklassen