Se alla

Maktskifte för skolan

Tisdag 3 maj 2022

Liberalerna presenterade idag sin vårbudget. Till skillnad från den socialdemokratiska regeringen anser Liberalerna att skolan ska prioriteras.

Vi sätter skolan först. För svaga skolresultat, stök och otrygghet gör att skolan behöver förstärkas. Därför satsar vi 16 miljarder mer än regeringen på skolan under kommande år, säger partiledare Johan Pehrson.

1. EXTRA INSATSER MOT KUNSKAPSTAPPET.

Under pandemin drabbades de svagaste eleverna hårdast. Det är dags att kompensera kunskapstappet. Vi satsar tre miljarder på extra undervisningstid, förstärkt elevhälsa och utökat

Maktskifte för skolan