Se alla

Lundström (FP): Cyklingen behöver bättre lagstiftning – ge möjlighet att anlägga cykelstråk

Tisdag 26 maj 2015

– Det måste vara möjligt att komma åt mark för gång- och cykelvägar. Cykling är ett transportmedel, vi behöver långa stråk för att avlasta bil såväl som kommunal- och regionaltrafik.

Det säger Nina Lundström (FP), med anledning av att riksdagens Civilutskott idag har ställt sig bakom regeringens förslag i proposition 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen. Propositionen innehåller inga förslag kring gång- och cykelvägar.

– Anläggningslagen måste ändras. Det är viktigt att kunna anlägga gång-och cykelvägar. Cyklingen förtjänar ett bättre stöd i lagstiftningen och utökade
Source: Pressmeddelanden