Se alla

Liberalernas valberedning föreslår tidsplan och process för val av partiledare

Måndag 18 februari 2019

Liberalernas valberedning skickar idag ut ett förslag på tidsplan och process för valet av ny partiledare till partiets förbund. Förslaget är att valet sker genom en öppen, transparent och modern process med ett extra landsmöte under sista helgen i juni. Under processen tas flera kandidater fram och offentliga utfrågningar av dessa sker i valberedningens regi. Under denna vecka kommer valberedningen att kontakta partiets förbund och samverkande organisationer för att diskutera förslaget på tidsplan och process.

– Valberedningen har vägt olika datum mot varandra. En majoritet av partiets

Liberalernas valberedning föreslår tidsplan och process för val av partiledare