Se alla

Liberalernas nya utskottsplaceringar i riksdagen

Lördag 29 september 2018

Liberalernas nya riksdagsgrupp har nu bestämt vilka ledamöter som ska arbeta i de olika utskotten. Här är listan över placeringarna, i bokstavsordning efter utskott:

Arbetsmarknadsutskottet
Vice ordf Gulan Avci
Ledamot Maria Nilsson
Ersättare vakant

Civilutskottet
Ledamot Robert Hannah
Ersättare vakant

EU-nämnden
Ledamot Tina Acketoft
Ersättare vakant

Finansutskottet
Ledamot Mats Persson
Ersättare Joar Forssell

Försvarsutskottet
Ledamot Allan Widman
Ersättare Maria Nilsson

Justitieutskottet
Ledamot Johan Pehrson
Ersättare Juno Blom

Kulturutskottet
Ordf

Liberalernas nya utskottsplaceringar i riksdagen