Se alla

Liberalerna: Sverige ska vinna Nobelpris, inte bara dela ut dem

Tisdag 30 augusti 2022

Om Sverige ska vara en kunskapsnation också i framtiden måste vi satsa på långsiktiga och bra villkor för forskarna. Tydligare karriärvägar och mindre statlig styrning. Liberalerna menar att Sverige och Uppsala förtjänar en politik som vågar satsa på de bästa forskarna och den bästa forskningen.

Sveriges framgångar bygger på vår kunskap

– Svensk forskningspolitik har gått åt fel håll, säger Lina Nordquist, toppkandidat till riksdagen. De senaste årens universitetsinflation motarbetar spetskompetens, samtidigt som landets framtida nobelforskare visas bort från Sverige eller skräms bort

Liberalerna: Sverige ska vinna Nobelpris, inte bara dela ut dem