Se alla

Liberalerna: Strategi mot den ofrivilliga ensamheten

Torsdag 19 juli 2018

Liberalerna vill se en nationell strategi mot social isolering där olika samhällssektorer som stadsplanering, vård och omsorg, kultur och civilsamhälle ingår. Liberalerna presenterar i dag rapporten ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet från ofrivillig ensamhet”. Där finns förslag mot ålderism och diskriminering, för byggande och bostäder, mot social isolering för människor i vård och omsorg, och ett starkt civilsamhälle. Liberalerna vill också öka kunskapen om den ofrivilliga ensamhetens utbredning bland alla svenskar.
– Ofrivillig ensamhet kan vara en plåga. I Sverige

Liberalerna: Strategi mot den ofrivilliga ensamheten